nieuwsbriefcontact

Soortentabel

Parasitaire soorten op bijen en wespenbombus

Vliegkalenderwespen

Sterk op elkaar lijkende soorten

Grijze zandbij - Asbij - Blauwe zandbij

Zwartrosse zandbij - Boomhommel - Akkerhommel

Vosje - Gehoornde metselbij - Rosse metselbij

 

honingbijenhoneybee

koekoeks soortenbijwolf

determinatie

Contact:

bijen@natuurpunt.be

Hoe begin je te determineren:

Aangezien heel wat insecten gebruik maken van mimicry (het nabootsen van andere soorten) is het soms moeilijk uit te maken of het nu een zweefvlieg, een bijtje of een wesp is? Daarom hebben we hier een tabel met enkele kenmerken per familie.

Op deze tabel kan je zien bij welke soorten je tuinsoort voorkomt

Hier hebben we nu enkele families kort besproken maar natuurlijk zijn er nog tal van andere families onder de insecten. Om te weten of het insect nu een zweefvlieg, een galwesp, of een spinnendoder is kan je het "insectenbasisboek Jeugdbond M. Van Veen en Th. Zeegers" goed gebruiken. Let op wel op deze tabel dient niet om tot op de soort te determineren maar wel tot op de families.

 

Artikels en boeken over bijen, wespen en mieren

Beschikbare sleutels vind je hier

Van verschillende soorten zijn er infofichen die je kan raadplegen.

 

bladsnijbij
Een veelgestelde vraag over insecten is ‘wat is hun nut?’. Van bijen trekt niemand dat in twijfel. Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van insecten voor hun bestuiving. De groep van de bijen (Apidea) neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening Dat gebeurt niet alleen door de honingbij. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Wilde bijen vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen … Allemaal hebben ze een andere levenswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van een of meerdere plantengroepen. Wist je dat ook de hommels tot de familie van de bijen behoren?