pubslice

nieuwsbriefcontact

De Knautiabij is een zeldzame, goed herkenbare solitaire bij die enkel stuifmeel verzamelt van Beemdkroon, en dus enkel te vinden is op voldoende grote groeiplaatsen van Beemdkroon. Deze laatste zijn uiterst schaars geworden, en het is denkelijk 5 voor 12 voor de resterende knautiabijen. Knautiabijen zijn historisch gekend van een 5 tal regio's in Vlaams-Brabant en Limburg. Haar huidige voorkomen in Vlaanderen is echter slecht gekend. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant willen we in 2012-2013 de verspreiding van knautiabij en haar waardplant in kaart brengen en waar nodig maatregelen nemen te bescherming en bevordering van de populaties.

Wat kunnen jullie doen? Belangrijk is het accuraat ingeven van al je losse waarnemingen van Beemdkroon en Knautiabij op waarnemingen.be. Je gegevens worden echter nog meer waard als je op een gestandaardiseerde manier tewerk gaat. In de fiche in bijlage kan je alles lezen over hoe je Knautiabijen kan herkennen en hoe je tewerk gaat.

Indien je geïnteresseerd bent om mee te helpen op een systematische manier een bepaalde regio af te zoeken op Knautiabijen, kan je je ook opgeven bij Jens D'Haeseleer (jens.dhaeseleer@natuurpunt.be). Hij coordineert alles, en bezorgt je dan kaartmateriaal met de gekende groeiplaatsen beemdkroon en gestandardiseerde inventarisatiefiches.

grijzebij

grijzebij

Hier kan je de PDF downloaden