nieuwsbriefcontact

Sterk op elkaar lijkende soorten

Grijze zandbij - Asbij - Blauwe zandbij

Zwartrosse zandbij - Boomhommel - Akkerhommel

Vosje - Gehoornde metselbij - Rosse metselbij

wespen

Wespen

honeybee

Contact:

bijen@natuurpunt.be

 

Familie : Colletidae Lepelletier

Subfamilie : Colletinae Lepeletier - Geslacht/genus : Colletes - Zijdebijen

Klimopzijdebij - Colletes hederae

Subfamilie : Hylaeinae Viereck - Geslacht/genus : Hylaeus - Maskerbijen

Rode maskerbij - Hylaeus variegatus

Familie : Halictidae Thomson

Subfamilie : Rophitinae Schenck - Geslacht/genus : Rophites - Slurfbijen

Subfamilie : Rophitinae Schenck- Geslacht/genus : Dufourea - Glansbijen

Subfamilie : Halictidae Thomson - Geslacht/genus : Halictus - Groefbijen

Breedbandgroefbij - Halictus Scabiosa

Subfamilie : Halictidae Thomson - Geslacht/genus : Lasioglossum - Groefbijen

Subfamilie : Halictidae Thomson - Geslacht/genus : Specodes - Bloedbijen

Grote bloedbij - Sphecodes albilabris

Familie : Andrenidae Latreille

Subfamilie : Andrenidae Latreille - Geslacht/genus : Andrena - Zandbijen

Knautiabij - Andrena hattforiana

Grijze zandbij -Andrena vaga

Roodrandzandbij - Andrena rosae

Vosje - Andrena fulva

Subfamilie : Panurginae Leach- Geslacht/genus : Panurgus - Roetbijen

Familie : Melittidae Schenck

Geslacht/genus : Melitta - Dikpootbijen

Kattenstaartsdikpoot - Melitta nigricans

Klokjesdikpoot - Melitta haemorrhoidalis

Geslacht/genus : Macropis - Slobkousbijen

Geslacht/genus : Dasypoda - Pluimvoetbijen

Familie : Megachilidae Latreille

Geslacht/genus : Anthidium - Wol- en Harsbijen

Grote wolbij - Anthidium manicatum

Geslacht/genus : Stelis - Tubebijen

Geelgerande tubebij - Stelis punctulatissima

Geslacht/genus : Megachile - behangersbijen

Tuinbladsnijder - Megachile centuncularis

Gehoornde metselbij - Osmia cornuta

Rosse metselbij - Osmia rufa

Geslacht/genus : Coelioxys - Kegelbijen

Geslacht/genus : Chelostoma - Klokjesbijen

Ranonkelbij - Chelostoma florisomne

Kleine klokjesbij - Chelostoma campanularum

Grote klokjesbij - Chelostoma rapunculi

Geslacht/genus : Heriades - Tronkenbijen

Geslacht/genus : Osmia/Hoplitis - Metselbijen

Familie : Apidae Latreille

Subfamilie : Xylocopinae Latreille - Geslacht/genus : Ceratina - Ertsbijen

Subfamilie : Xylocopinae Latreille - Geslacht/genus : Xylocopa - Houtbijen

Subfamilie : Nomadinae Latreille - Geslacht/genus : Nomada - Wespbijen

Nomada Ferruginata-Geelschouderwespbij

Subfamilie : Nomadinae Latreille - Geslacht/genus : Ammobates - Zandloperbijen

Subfamilie : Nomadinae Latreille - Geslacht/genus : Biastes - Pantserbijen

Subfamilie : Nomadinae Latreille - Geslacht/genus : Epeolus - Viltbijen

Viltbijen - Epeolus

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Epeoloides - Viltbijen

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Eucera - Langhoornbijen

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Tetralonia -Langhoornbijen

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Anthophora - Sachembijen

Andoornbij - Anthophora furcata

Gewone sachembij - Anthophora plumipes

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Melecta - Rouwbijen

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Thyreus - Vlekkenbijen

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Bombus - Hommels

Boomhommel- Bombus hypnorum

Steenhommel- Bombus lapidarius

Akkerhommel- Bombus pascuorum

Subfamilie : Apinae Latreille - Geslacht/genus : Apis - Honingbijen

Wespen

Hoornaar - Vespa Crabro

Graafwespen

Bijenwolf - Philanthus triangulum

 

Viltbijen - Epeolus