Soortenfiches

Soortenfiches

Hommels - Bombus

Tip voor de kinderen: Leer hommels op een speelse manier kennen met BOH!

Zandbijen - Andrena

Klokjesbijen - Chelostoma

Dikpootbijen - Melitta

Metselbijen - Osmia

Sachembijen - Anthophora

Pluimvoetbijen - Dasypoda

Tubebijen - Stelis

Slobkousbijen - Macropis

Wespbijen - Nomada

Bloedbijen - Sphecodes

Groefbijen - Halictus

Zijdebijen - Colletes

Maskerbijen - Hylaeus

Wolbijen - Anthidium